Odloupnutí polyesterových materiálů:
(např. špatně připravený podklad, nesprávné vysoušení)
Odloupnutí / poruchy přilnavosti:
(např. nedostatečné upravení podkladu, nevhodný materiál)
Poruchy přilnavosti na umělých hmotách:
(např. nedostatečné vyčištění, nevhodné činidlo)
Rýhy po broušení:
(např. broušení s příliš hrubým smirkovým plátnem, měkké podklady)
Povytažení:
(např. probroušení čirého laku až na základový nebylo izolováno)
Vytvoření vrásčitého povrchu:
(např. nevytvrzené lakování, nevhodný podklad)
Srážení / vystoupení okrajů:
(např. nevytvrzený podklad, přípravné materiály připravené příliš brzy)
Odklon od barevného odstínu:
(např. odlišná stříkací technika, stříkací pistole nejsou použity podle předpisu)
Krycí schopnost:
(např. nepřesný a nejednotný podklad)
Vytváření pruhů:
(např. stříkací viskozita, tlak, technika)
Tvoření kráterů:
(např. znečištění povrchu, stříkacího vzduchu)
Vodní puchýřky:
(např. zbytky vody po broušení)
Tvoření puchýřků:
(např. špatné vyschnutí podkladu, špatné přebroušení)
Povrchové výběžky (krupička):
(např. příměsky ředidla a vzduchu při nadměrné síle vrstvy)
Poruchy průběhu zpracování:
(např. nesprávný stříkací tlak, viskozita, technika, teplota)
Stékání:
(např. odlišná stříkací technika, závadná stříkací pistole)
Peroxidové fleky u dvouvrstvého lakování:
(např. přetvrzená polyesterová stěrka)
Zmatovění / lesk:
(např. síla vrstvy, chyba při vytvrzení, nevhodné ředidlo)
Vodní skvrny:
(např. čerstvě lakováno, ještě nevytvrdnuté lakování)
Skvrny leštění:
(např. krycí vrstva není proschlá, nevhodný lešticí prostředek, smirkový papír)